Biznesa inkubators: īstie cilvēki un pareizais koncepts

0
246

Šī gada aprīlī inkubācijas atbalsta saņemšanai biznesa inkubatorā uzņemti 8 jauni komersanti no Rēzeknes, Balviem, kā arī Rugāju un Baltinavas novada. Šogad pirmsinkubācijas atbalstam pieteikušies arī 5 biznesa ideju autori. Tādējādi kopumā 2017. un 2018. gadā noslēgti jau 56 līgumi par pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu saņemšanu Rēzeknes biznesa inkubatorā.

Dizaina mēbeļu, zvejas un atpūtas laivu ražošana, pārtikas produktu pārstrāde, datorspēļu programmēšana, inovatīvu produktu izstrāde tīrīšanas un higiēnas līdzekļu jomā – tās ir vien dažas biznesa idejas, kuras komersanti attīstīta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatorā.

Investors tavā biznesa idejā

Biznesa inkubators paver ne tikai finansiālā atbalsta iespējas jauna biznesa attīstībai. Paši dalībnieki atzīst, ka ieguvums ir jauni kontakti, zināšanas un pieredze, ko var mācīties no citiem dalībniekiem. Turklāt ideju autori, kuri pirmsinkubācijas atbalsta periodā inkubatorā attīsta vienu ideju, dažkārt veido jaunas partnerības un veiksmīgi pielieto zināšanas jau citās komandās un citu jaunu inovatīvu ideju attīstīšanā.

«Apzināmies, ka jaunajiem komersantiem bieži vien dalība biznesa inkubatorā ir nozīmīga tieši pieejamā finansējuma dēļ. Tomēr arvien biežāk no dalībniekiem dzirdam atziņas, ka šī ir vide iedvesmai, jauniem sadarbības partneriem, iespēja iepazīt citu uzņēmēju domāšanas veidu, gūt jaunas zināšanas. LIAA izveidotie biznesa inkubatori reģionos ir sava veida investori jaunu biznesa ideju attīstībā un jauno uzņēmumu veidošanā,» saka Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace.

Jaunajiem uzņēmējiem inkubatoros tiek nodrošināta biznesa uzsākšanai nepieciešamā vide, konsultācijas, apmācības un pasākumi, mentoru atbalsts, pakalpojumu līdzfinansējums 50% apmērā, piemēram, zīmola, mājaslapas izstrādei, prototipa izgatavošanai, telpu nomai u.c., kā arī granti specifiskiem pakalpojumiem un iekārtu iegādei.

Biznesa inkubatorā uz inkubācijas atbalstu var pretendēt uzņēmumi, kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem, bet pirmsinkubācijas atbalstam, t.i., biznesa idejas novērtēšanai, biznesa plāna izstrādei, uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanai var pieteikties gan jaundibināti komersanti, gan arī fiziskas personas.

Nāc strādāt kopradē!

Viens no jauno uzņēmēju atbalsta veidiem reģionālajos biznesa inkubatoros ir pieejamās koprades telpas jeb «open office». Ja lielajās pilsētās kopīgas darba telpas un vides dalīšana starp vairākiem uzņēmumiem ir jau ierasta, tad reģionos koprades telpas un kopā strādāšanas tradīcijas dažādu jomu speciālistiem ir jaunums.

14 reģionālajos biznesa inkubatoros un Radošo industriju inkubatorā Rīgā jaunajiem uzņēmējiem ir pieejamas kopstrādes telpas un biroja aprīkojums, ko inkubatoru dalībnieki izmanto gan kā pastāvīgu darba vidi, gan kā tikšanās un sanāksmju vietu.

«Dažkārt uzņēmējdarbība var būt diezgan vientuļš process, tāpēc ir lieliski, ja ir kāds, ar ko dalīties – telpās, idejās, pieredzē un zināšanās,» ir pārliecināta Rēzeknes biznesa inkubatora projektu vadītāja Evija Piebalga. «Pārfrāzējot teicienu «you came for place, you stay for community», koprades telpas varētu definēt kā «dalībnieks atnāk projekta dēļ, paliek kopienas dēļ un strādā kopradē, saskatot sadarbības perspektīvu kopienā un resursu dalīšanu.»

Rēzeknes biznesa inkubatorā (Baznīcas ielā 19) regulāri tiek rīkotas arī «atvērtās» koprades dienas gan inkubatora dalībniekiem, gan citiem interesentiem, tās veltītas konkrētām tēmām, piemēram, par ilgtspēju un atbildību pret apkārtējo vidi, kopienas lomu biznesā u.c. Interesenti tiek aicināti sekot Rēzeknes biznesa inkubatora jaunumiem sociālajā tīklā Facebook un kādā no tuvākajām koprades dienām pievienoties biznesa inkubatora komandai un dalībniekiem, lai izmēģinātu, kā tas ir – strādāt kopradē.

Īstā telpa: tiekamies Lūznavā 19. maijā

Biznesa inkubatoros jaunu uzņēmumu attīstība saistīta ar jaunu, inovatīvu ideju attīstību, taču bieži viens inovāciju izgudrotāji un zinātnieki strādā atsevišķi no uzņēmējiem un ražotājiem, un arīdzan otrādi. Lai sekmētu šo abu pušu sadarbību, lauztu stereotipus vienam par otru un radītu uzticēšanos, biznesa inkubatoros ir radies koncepts «ĪSTĀ TELPA», kur satiekas inovatīvo procesu veicēji un ieviesēji: studenti, izgudrotāji, zinātnieki, ražotāji, uzņēmēji u.c. Pasākuma moderators būs LIAA Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs, kurš saka: «Cilvēki dabiski distancējas no informācijas, kas tiem nav saprotama, tāpēc māka komunicēt un pasniegt informāciju tā, lai tā ir viegli uztverama un spēj aizraut, ir svarīga gan uzņēmējiem, gan zinātniekiem.»

Lūznavas muiža savā ziņā arī ir īstā telpa reģionā, tāpēc LIAA Rēzeknes biznesa inkubators tieši tur rosinājis sarunu par kopradi jaunradei. Runāsim par kopradi kā par procesu, kā ietvaros, sadarbojoties uzņēmējiem ar zinātniekiem, māksliniekiem, rodas jauni produkti, pakalpojumi, procesi, kas veicina izaugsmi.

«ĪSTĀ TELPA» ir viens no Muzeju nakts pasākumiem 19. maijā Lūznavas muižā, kur atklās arī starptautisko digitālās mākslas izstādi «Zeme/Jūra/Signāls» un darbosies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbnīcas mehatronikā un robotikā.

Tiekamies no plkst. 16.00 līdz 18.30 Lūznavas muižā uz sarunu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniekiem un pētniekiem, biznesa inkubatora inovatīvajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem! Domāsim par neierastiem konceptiem, diskutēsim un eksperimentēsim. Piesaki savu dalību pasākumā, rakstot uz rezekne@liaa.gov.lv!

Evija PIEBALGA,
Rēzeknes biznesa inkubatora projektu vadītāja

Par biznesa inkubatoru

Rēzeknes biznesa inkubators ir viens no 15 LIAA 2016. gadā izveidotajiem biznesa inkubatoriem. Rēzeknes biznesa inkubatora pakalpojumi pieejami biznesa ideju autoriem un jaunajiem komersantiem 11 pašvaldību administratīvajā teritorijā Ziemeļaustrumlatgalē, tajā skaitā Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados. Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita saistoša informācija ir publicēta LIAA mājaslapā sadaļā «Biznesa inkubatori» šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori.

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.