Aleksandrs Grodzickis — cilvēks, kurš mīlēja savu novadu…

0
392

Ir cilvēki, kuru darbība veido mūsu vēsturi, cilvēki, kuri gadu gaitā spējuši saglabāt mīlestību pret savu dzimto pusi un izpratni par to, ieaudzinājuši šīs īpašības saviem audzēkņiem. Viens no šādiem unikāliem cilvēkiem bija Aleksandrs Grodzickis, kuram 2009. gadā tika piešķirts pilsētas augstākais apbalvojums – nosaukums «Rēzeknes Goda pilsonis».

A. Grodzickis bija iedzimtais rēzeknietis: te dzimuši viņa vectēvs, māte, dēls un jaunākais mazdēls. Vectēvs bija cienījams cilvēks no senas vecticībnieku dzimtas, un tieši vecticībnieki bija pirmie krievi, kuri 17. gadsimtā apmetās latgaļu zemē. Viņa tēvs arī bija ļoti izglītots cilvēks. Būdams vēstures skolotājs, viņš pasniedza daudzās pilsētas izglītības iestādēs. A. Grodzickis: «Mana bērnība pagāja Dārzu ielā, par kuru varu runāt bezgala ilgi, tik mīļa tā ir manai sirdij. Sākot ar to laiku, visa dzimtās pilsētas vēsture izvērtās manu acu priekšā…»

Pēc 8. klases pabeigšanas 1947. gadā A. Grodzickis nolēma turpināt skolotāju dinastiju un iestājās Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā. Izvēlējās turpināt studijas Daugavpils Skolotāju institūtā. Sadales rezultātā par pirmo A. Grodzicka darba vietu kļuva lauku skola Valmieras rajonā, no kurienes jaunais speciālists tika iesaukts militārajā dienestā. Pēc tam atgriezās Rēzeknē un uzsāka darba gaitas 3. vidusskolā. Mazliet vēlāk viņš tika pārcelts darbā uz Audriņu skolu, savukārt 20. gs. 60. gadu sākumā iecelts par Mākoņkalna astoņgadīgās skolas direktoru. Pēc kāda laika tika uzaicināts strādāt rajona Tautas izglītības nodaļā par inspektoru. 1992. gadā A. Grodzickis devās pensijā.

Daudzus gadus nostrādājot skolās, A. Grodzickis uzkrāja kolosālu pieredzi un savāca daudz informācijas par mūsu novadu. Viņa rakstu ciklus publicēja vietējos laikrakstos un gadagrāmatās, kā arī izdevumos ārpus Latvijas utt. Novadpētnieka apceres izdotas četrās grāmatās, kur viņš ar lielu mīlestību stāstīja par mūsdienu un vēsturisko Rēzekni, par mūsu prominentajiem novadniekiem (J. Tiņanovu, F. Erm­leru, F. Varslavānu u. c.). A. Grodzickis bija pastāvīgs Tiņanova lasījumu un daudzu citu novadpētniecības zinātniski-praktisku konferenču dalībnieks. Mūsu novadnieka referātu krājumi izplatījās arī Eiropā, ASV un pat Austrālijā.

2016. gada 8. maijā mūsu godātais A. Grodzickis devās mūžībā…

***

2017. gada jūnijā pilsētas domē tika saņemta vēstule ar lūgumu pagodināt A. Grodzicki, izvietojot piemiņas plāksni uz Rūpnīcas ielas 7. mājas, kurā dzīvojis novadpētnieks un skolotājs.

Un kaut gan pats A. Grodzickis mēdza kautrīgi teikt – «Nepadariet mani par ķerubu. Es nevēlētos, lai šis nosaukums («Rēzeknes Goda pilsonis» – Autores piebilde.), kas man, protams, ir nozīmīgs, kļūtu par iemeslu manas personas cildināšanai un manu nopelnu pilsētas labā pārspīlēšanai», pienākusi mūsu kārta pasaulei stāstīt par cilvēku, kurš mīlēja Rēzekni un savu novadu.

Vēstuli parakstīja sabiedrisko un reliģisko organizāciju pārstāvji: Ivans Ribakovs (Saeimas deputāts), Lidija Ostapceva (Rēzeknes Krievu kultūras centrs, patlaban domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos), Vladimirs Nikonovs (biedrība «Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs»), Raimonds Olehno (biedrība «Rēzeknes Novadpētnieku asociācija»), Tēvs Aleksejs Žilko (Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālā padome).

***

Lūgums tika ņemts vērā. 2018. gadā pilsētas domes sēdē 12. aprīlī tika nolemts piešķirt līdzekļus piemiņas plāksnes izgatavošanai un uzstādīšanai uz Rūpnīcas ielas 7. mājas sienas un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošanai.

Būvvalde saskaņoja zaļās zonas labiekārtošanas un bruģēta celiņa izbūves darbus, tika saņemta Rūpnīcas ielas 7. mājas iedzīvotāju piekrišana. Lēmumprojektā norādītā summa (3089 eiro) veidojās, pamatojoties uz cenu aptauju, nauda tika piešķirta no pamatbudžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem».

Papildu izdevumus piemiņas plāksnes izgatavošanai un uzstādīšanai (ap 380 eiro) segs idejas iniciatori par saviem līdzekļiem.

***

15. maijā A. Grodzickim apritētu 86 gadi. Jau divus gadus viņa nav mūsu vidū, bet atmiņas par viņu uz mūžu ierakstītas Rēzeknes vēstures lappusēs, viņš vienmēr paliks burtos un vārdos, kurus no sirds veltījis dzimtajai pilsētai…

Aleksandra Grodzicka piemiņa nekad neatstās šo zemi, neizgaisīs no laikabiedru sirdīm!

Sagatavoja Jekaterina SMOLICKA

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.